At Greenridge Farm we work to create a safe and open workplace. To better help maintain our work place we’ve created the opportunity for employees to share feedback anonymously. Your feedback will be reviewed by management and ownership, all feedback will be taken into serious consideration on how we can improve our workplace.

We thank you in advance for your time and desire to make Greenridge Farm the best it can be.

En Greenridge Farm trabajamos para crear un lugar de trabajo seguro y abierto. Para ayudar mantener un mejor lugar de trabajo, hemos creado la oportunidad para que los empleados compartan sus comentarios de forma anónima. Sus comentarios serán revisados por la gerencia y los propietarios, todos los comentarios se tendrán en cuenta seriamente para ver cómo podemos mejorar nuestro lugar de trabajo.

W Greenridge Farm pracujemy nad zapewnieniem bezpiecznego i otwartego środowiska pracy. W tym celu stworzyliśmy pracownikom możliwość anonimowego dzielenia się opiniami. Każda z tych opinii zostanie przeanalizowana przez kierownictwo i właścicieli, a wszystkie uwagi zostaną rozważone w ramach poprawienia jakości pracy.
Z góry dziękujemy za poświęcony czas i chęć polepszenia naszego środowiska pracy w Greenridge Farm.

Shopping Cart